Θέσεις Εργασίας

Ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις στο ΕΛΚΕΔ

Στο πλαίσιο της στελέχωσής του, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικό Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, τριετούς διάρκειας, για τα παρακάτω ειδικά επιστημονικά αντικείμενα:

Α/ΑΘέσηΚατηγορία/ΕιδικότηταΑριθμός Ατόμων
1Δορυφορική Παρατήρηση της Γης (Earth Observation)ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών1
2Νομικός Σύμβουλος (Legal Services)ΕΕΠ-Νομικών1
3Δορυφορικές Επικοινωνίες και Ολοκληρωμένες Εφαρμογές (Satellite Communications and Integrated Applications)ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών1
4Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού και Πλοήγησης (GNSS Applications)ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών1
5Διαστημικά Συστήματα Δεδομένων (Space Data Systems)ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών1
6Οικονομικός Σύμβουλος (Economic Advisor/Expert)ΕΕΠ-Οικονομολόγων1
7Διαστημικές Επιστήμες και Εξερεύνηση του Διαστήματος (Space Sciences and Space Exploration)ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών1
8Διαστημικά Συστήματα (Space Systems)ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών3

Οι υποψήφιοι καλούνται κατά την πρώτη φάση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec@hsc.gov.gr τα παρακατω:

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας σε .pdf ή .docx (ανά θέση)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Επιστολή Κινήτρου και Ενδιαφέροντος

σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες που περιγράφονται στη σχετική Προκήρυξη.

Προθεσμία υποβολής: Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.