Θέσεις Εργασίας

28 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αποτελεσμάτων για την πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΕΛ.ΚΕ.Δ.

Στο πλαίσιο της στελέχωσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ., και σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.129/19-2-2021 Προκήρυξη (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021), ανακοινώνονται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων και ο Οριστικός Πίνακας Απορριφθέντων Υποψηφίων, για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

  1. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων
  2. Οριστικός Πίνακας Απορριφθέντων Υποψηφίων

19 Νοεμβρίου 2021
Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΕΛ.ΚΕ.Δ.

Στο πλαίσιο της στελέχωσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ., και σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.129/19-2-2021 Προκήρυξη (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021), ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

  1. Προσωρινός Πίνακας Μοριοδοτηθέντων Υποψηφίων
  2. Προσωρινός Πίνακας Απορριφθέντων Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, ως τις 23:59, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Ένστασης στη Γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Δ. στη διεύθυνση ηλ. ταχ. sec@hsc.gov.gr.

Υπόδειγμα ένστασης (σε μορφή .pdf ή .docx)