Εθνική Διαστημική Πολιτική και Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης

Σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος διαμορφώνει την Εθνική Διαστημική Πολιτική.

Παράλληλα, εισηγείται και υλοποιεί προτάσεις για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης στον τομέα του Διαστήματος.

Επόμενο

Προώθηση, διάχυση, αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικής διαστημικής πολιτικής

Στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου το ΕΛ.ΚΕ.Δ. συνεργάζεται με την ελληνική διαστημική βιομηχανία και την επιστημονική κοινότητα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, για τον προσδιορισμό κοινών στόχων και την επίτευξη συνέργειας σε επιλεγμένους τομείς. Ταυτόχρονα, διαχειρίζεται διαστημικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (επιστημονική έρευνα και τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, τηλεπισκόπηση, ασφάλεια, φυσικές καταστροφές, περιβάλλον, κ.α.).

Επόμενο

Συντονισμός φορέων και διαχείριση διαστημικών προγραμμάτων

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ συντονίζει δημόσιους φορείς και διαχειρίζεται εθνικά προγράμματα και έργα σε τομείς του Διαστήματος, όπως επιστημονική έρευνα και τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, ασφάλεια, περιβάλλον, αγροτική ανάπτυξη, κ.α.

Επόμενο

Ο ρόλος του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι πολυποίκιλος

Ανάμεσα στις κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται οι ακόλουθες

Ενίσχυση της οικονομίας

Συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της διαστημικής τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, καθώς και των υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας.

Ενημέρωση. Υποστήριξη. Επιμόρφωση.

σε όλα τα ζητήματα του τομέα του Διαστήματος