Το ΕΛΚΕΔ στη συνεδρία του IEEE IGARSS 2024 με θέμα “Geology and Geophysics across the Solar System”

Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος διοργανώνει μια δυναμική συνεδρίαση στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) στην Αθήνα, από 7 έως 12 Ιουλίου 2024. Η συνεδρία μας, με τίτλο “Γεωλογία και Γεωφυσική στο Ηλιακό Σύστημα” (CCS.43), υπόσχεται να είναι ένας τόπος συνάντησης ιδεών και καινοτομιών. 

Σχετικά με τη Συνεδρία: Η συνεδρία μας καλωσορίζει μελέτες που επικεντρώνονται στις επιφάνειες και τις υποεπιφάνειες των σωμάτων του εσώτερου και του εξώτερου ηλιακού συστήματος, όπως οι πλανήτες, τα φεγγάρια και οι αστεροειδείς που βασίζονται αλλά δεν περιορίζονται σε αναλύσεις διαφόρων δεδομένων τηλεπισκόπησης. Αναμένονται συγκριτικές μελέτες επίγειων ηφαιστειακών/τεκτονικών συστημάτων με μεθόδους τηλεπισκόπησης, καθώς και μελέτες για επίγεια ανάλογα που βοηθούν στην κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των σωμάτων του εξωτερικού διαστήματος και αντίστροφα.

Σημαντικές Ημερομηνίες: 

  • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 5 Ιανουαρίου 2024 
  • Ειδοποίηση Αποδοχής: 15 Μαρτίου 2024 
  • Αποδεκτή προθεσμία εγγραφής εγγράφου: 30 Μαΐου 2024 
  • Συνέδριο IGARSS 2024: 7 – 12 Ιουλίου 2024 

Υποβάλετε την περίληψή σας και γίνετε μέρος αυτής της πρωτοποριακής συνεδρίας. Ας διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον της εξερεύνησης και της καινοτομίας στο διάστημα!