Δεκέμβριος 2022

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. στο Abu Dhabi Space Debate

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.ΚΕ.Δ., Ιωάννης Δαγκλής και Νικόλαος Σέργης, συμμετέχουν στο διεθνές συνέδριο “Abu Dhabi Space Debate“, που λαμβάνει χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το διήμερο 5-6 Δεκεμβρίου 2022. Πέρα από τις συναντήσεις ολομέλειας, οι κκ. Δαγκλής και Σέργης συμμετείχαν στις ειδικές συναντήσεις εργασίας “Reducing Space Threats” και “Space Sustainability”.

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. στο Abu Dhabi Space Debate Read More »

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.ΚΕ.Δ. προεδρεύει σε Hub της Europlanet Society

Ο Δρ Νίκος Σέργης, Δ/νων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Southeast Regional Hub της Europlanet Society, παραλαμβάνοντας τη θέση από τον Καθ. Ιωάννη Δαγκλή, Πρόεδρο του ΕΛ.ΚΕ.Δ., ο οποίος την κατείχε από το 2019.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.ΚΕ.Δ. προεδρεύει σε Hub της Europlanet Society Read More »