Δεκέμβριος 2022

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. στο Abu Dhabi Space Debate

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.ΚΕ.Δ., Ιωάννης Δαγκλής και Νικόλαος Σέργης, συμμετέχουν στο διεθνές συνέδριο “Abu Dhabi Space Debate“, που λαμβάνει χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το διήμερο 5-6 Δεκεμβρίου 2022. Πέρα από τις συναντήσεις ολομέλειας, οι κκ. Δαγκλής και Σέργης συμμετείχαν στις ειδικές συναντήσεις εργασίας “Reducing Space Threats” και “Space Sustainability”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.ΚΕ.Δ. προεδρεύει σε Hub της Europlanet Society

Ο Δρ Νίκος Σέργης, Δ/νων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Southeast Regional Hub της Europlanet Society, παραλαμβάνοντας τη θέση από τον Καθ. Ιωάννη Δαγκλή, Πρόεδρο του ΕΛ.ΚΕ.Δ., ο οποίος την κατείχε από το 2019.