Το ALPHA MISSION – DELOS στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΚΕ.Δ., Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, συμμετείχε εκ μέρους του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος σε ειδική εκδήλωση της πρωτοβουλίας ALPHA MISSION – DELOS στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου.