Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. στην 86η Δ.Ε.Θ.

Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.) συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ως Φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βρίσκεται στο Ισόγειο, στο Περίπτερο 12, το οποίο στελεχώνεται από προσωπικό του Κέντρου.