Το ΕΛΚΕΔ στο International Wildfire Conference 

Στις 2 και 3 Οκτωβρίου, ο κ. Δημήτρης Μπληζιώτης, Ειδικός Επιστήμονας του ΕΛΚΕΔ για τη Δορυφορική Παρατήρηση της Γης, συμμετείχε στο συνέδριο “International Wildfire Conference” που διοργανώθηκε από την OroraTech στη Γερμανία.  Ο κ. Μπληζιώτης έδωσε ομιλία με τίτλο “Fires from Above: Space-Based Fire Management in Greece”, σε συνεργασία με τον Ι. Παπουτσή, Αν. Καθ. στο ΕΜΠ