Το ΕΛΚΕΔ στο ΣΦ 2023

Την Τετάρτη, 12 Ιουλίου, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ, Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, έδωσε προσκεκλημένη ομιλία με θέμα “Space Weather Predictability” στο διεθνές συνέδριο International Conference on Statistical Physics 2023, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.