Το ΕΛΚΕΔ στις συνεδρίες του IEEE IGARRS 2024 με θέματα “Financing the Future: Fostering Innovation in Space Technologies” και “Geology and Geophysics across the Solar System”

Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος διοργανώνει δυο δυναμικές συνεδριάσεις στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) στην Αθήνα, από 7 έως 12 Ιουλίου 2024. Η συνεδρία CCS.41, με τίτλο “Χρηματοδότηση του Μέλλοντος: Ενίσχυση της Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες μέσω Διαφορετικών Μηχανισμών Χρηματοδότησης”, αλλά και η συνεδρία CCS.43, με τίτλο “Γεωλογία και Γεωφυσική στο Ηλιακό Σύστημα”, υπόσχονται να αποτελέσουν έναν τόπο συνάντησης ιδεών και καινοτομιών.

CCS.41
Financing the Future: Fostering Innovation in Space Technologies

Χρηματοδότηση του Μέλλοντος: Ενίσχυση της Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες μέσω Διαφορετικών Μηχανισμών Χρηματοδότησης

Στον ταχέως εξελισσόμενο διαστημικό τομέα, η κατανόηση και η αξιοποίηση διαφορετικών μηχανισμών χρηματοδότησης είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή η συνεδρία θα πραγματευτεί τον περίπλοκο μηχανισμό και τις επιλογές χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες σε διαστημικές εφαρμογές. Αναμένεται να συγκεντρωθεί ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων – από Διαστημικές Υπηρεσίες και κορυφαίες εταιρείες του κλάδου μέχρι εξέχοντα ερευνητικά ινστιτούτα – για να μοιραστούν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους.

CCS.43
Geology and Geophysics across the Solar System

Γεωλογία και Γεωφυσική στο Ηλιακό Σύστημα

Η συνεδρία μας καλωσορίζει μελέτες που επικεντρώνονται στις επιφάνειες και τις υποεπιφάνειες των σωμάτων του εσώτερου και του εξώτερου ηλιακού συστήματος, όπως οι πλανήτες, τα φεγγάρια και οι αστεροειδείς που βασίζονται αλλά δεν περιορίζονται σε αναλύσεις διαφόρων δεδομένων τηλεπισκόπησης. Αναμένονται συγκριτικές μελέτες επίγειων ηφαιστειακών/τεκτονικών συστημάτων με μεθόδους τηλεπισκόπησης, καθώς και μελέτες για επίγεια ανάλογα που βοηθούν στην κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των σωμάτων του εξωτερικού διαστήματος και αντίστροφα

Σημαντικές Ημερομηνίες:

  • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 5 Ιανουαρίου 2024
  • Ειδοποίηση Αποδοχής: 15 Μαρτίου 2024
  • Προθεσμία εγγραφής: 30 Μαΐου 2024
  • Συνέδριο IGARSS 2024: 7 – 12 Ιουλίου 2024

Υποβάλετε την περίληψή σας και γίνετε μέρος αυτής της πρωτοποριακής συνεδρίας. Ας διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον της εξερεύνησης και της καινοτομίας στο διάστημα!