Το ΕΛΚΕΔ στις συνεδρίες του IEEE IGARRS 2024 με θέματα Wildfire Science and Technology, και Remote Sensing of Planetary and other Celestial Bodies 

Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος διοργανώνει τρεις δυναμικές συνεδριάσεις στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) στην Αθήνα, από 7 έως 12 Ιουλίου 2024. 

FR1.R15 & FR2.R15 
Wildfire Science, Response, and Technology: Challenges, Opportunities, and Advances🔥 

🗓 Παρασκευή, 12 Ιουλίου 🕘 09:00 – 10:40 (Mercury Hall) 🕙 10:40 – 11:40 (Poster Area: Trianti Balcony) 🕛 11:40 – 13:20 (Mercury Hall) 

Αυτή η συνεδρία θα διερευνήσει πώς η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση πυρκαγιών και την απόκριση σε αυτές. Μάθετε για τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στην αξιολόγηση κινδύνου, τον εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο και τη μοντελοποίηση πρόβλεψης. Ανακαλύψτε ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών, ιδιωτικών και ακαδημαϊκών τομέων με σκοπό να ξεπεραστούν οι τρέχουσες προκλήσεις στη διαχείριση πυρκαγιών. 

Συντονίζουν: 

  • Ioannis Gitas, Aristotle University of Thessaloniki 
  • Florian Schwandner, NASA Ames Research Center 
  • Diofantos Hadjimitsis, Technical University of Cyprus 
  • Shanna McClain, NASA Headquarters 
  • Dimitris Bliziotis, Hellenic Space Center 
  • Matthew Fladeland, NASA 

TH3.R13 
Remote Sensing of Moons 🌒 

🗓 Πέμπτη, 11 Ιουλίου 🕘 14:40 – 16:20 (MC 3.3) 🕙 16:20 – 17:20 (Poster Area: Trianti Balcony)  

Η συνεδρία αυτή καλωσορίζει μελέτες που επικεντρώνονται στις επιφάνειες και τις υποεπιφάνειες φεγγαριών των σωμάτων του εσώτερου και του εξώτερου ηλιακού συστήματος, που βασίζονται αλλά δεν περιορίζονται σε αναλύσεις διαφόρων δεδομένων τηλεπισκόπησης. Η συνεδρία θα συγκεντρώσει ειδικούς στην πλανητική επιστήμη, την αστρονομία και την τηλεπισκόπηση για να συζητήσουν καινοτόμες μεθοδολογίες, ευρήματα αποστολών και μελλοντικές προοπτικές για τη μελέτη των φεγγαριών. 

Συντονίζουν: 

  • Shannon Brown, Jet Propulsion Laboratory 
  • Anezina Solomonidou, Hellenic Space Center 

TH4.R13 
Remote Sensing of the Solar System Planets 🪐 

🗓 Πέμπτη, 11 Ιουλίου 🕘 17:20 – 19:00 (MC 3.3) 🕙 16:20 – 17:20 (Poster Area: Trianti Balcony)  

Η συνεδρία μας καλωσορίζει μελέτες που επικεντρώνονται στις επιφάνειες και τις υπόγειες επιφάνειες του εσώτερου και του εξώτερου ηλιακού συστήματος που βασίζονται αλλά δεν περιορίζονται σε αναλύσεις διαφόρων δεδομένων τηλεπισκόπησης. Η συνεδρία αφορά διεπιστημονικές και συγκριτικές μελέτες επίγειων ηφαιστειακών/τεκτονικών συστημάτων με μεθόδους τηλεπισκόπησης, καθώς και μελέτες για επίγεια ανάλογα που βοηθούν στην κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των σωμάτων του εξωτερικού διαστήματος και αντίστροφα. 

Συντονίζουν: 

  • Dimitrios Mylonas, Hellenic Space Center 
  • Shannon Brown, Jet Propulsion Laboratory