Το ΕΛΚΕΔ στην 87η ΔΕΘ

Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος  θα συμμετάσχει στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9-17 Σεπτεμβρίου. Ως Φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα βρίσκεται στο Περίπτερο 12.