Τελετή κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΕΛΚΕΔ 

Την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος από τον Πρόεδρο Γιάννη Δαγκλή. Παρευρέθηκαν το Διοικητικό και Επιστημονικό Προσωπικό του Κέντρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Νίκος Σέργης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Γιώργος Νούνεσης, καθώς και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Παύλος Σωτηριάδης και Κώστας Συνολάκης.