Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΛΚΕΔ στο OW.gr για τις ηλιακές υπερκαταιγίδες

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ, Καθ. Ιωάννη Δαγκλής, έδωσε συνέντευξη στο ψηφιακό μέσο ενημέρωσης OW.gr για τις ηλιακές υπερκαταιγίδες (solar superstorms) που αναμένονται κατά τη διάρκεια του επερχόμενου μεγίστου του τρέχοντος ηλιακού κύκλου.