Συνάντηση συντονισμένης πρωτοβουλίας διακρατικής συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος μεταξύ Ελβετίας και Ελλάδας

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση Ελληνο-Ελβετικής συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος  “Switzerland – Greece Space Networking Event”, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία του Ελβετού Πρέσβη H.E. Stefan Estermann στην Αθήνα. Σκοπός της εκδήλωσης η ενίσχυση και η δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής συνεργασίας για το ελβετικό και ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας του διαστήματος, των οπτικών επικοινωνιών και των κβαντικών υποδομών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ, Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, καθώς και ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΛΚΕΔ, Δρ Νίκος Σέργης. 

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τις Πρεσβείες της Ελλάδος στη Βέρνη και της Ελβετίας στην Αθήνα και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν επίσης οι φορείς: Ελβετική Συνομοσπονδία, Ελβετικό Γραφείο Διαστήματος (Swiss Space Office – SSO), Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster), Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών – Hellenic Association of Space Industry (HASI), θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece).