Συνάντηση ΕΛ.ΚΕ.Δ.-OHB Hellas

Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΕΔ είχαν συνάντηση με τους επικεφαλής της ΟΗΒ-Hellas, Δρ. Κατερίνα Πανοπούλου, Managing Director, και Mathieu Bernou, CTO and Deputy Managing Director. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος των δύο πλευρών.