Συμμετοχή του Προέδρου του ΕΛ.ΚΕ.Δ. σε ημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΚΕ.Δ., Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, συμμετείχε στην ημερίδα “EU-funded R&I for Space Sciences” της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS) της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, με την παρουσίαση “SafeSpace: Making Space a Safer place for Europe’s assets”.