Συμμετοχή κλιμακίου του ΕΛ.ΚΕ.Δ. στο International Astronautical Congress 2022

Ο Πρόεδρος, Ι. Δαγκλής, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ν. Σέργης, και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Δ. (Δ. Μπληζιώτης, Δορυφορική Παρατήρηση της Γης) συμμετέχουν στο International Astronautical Congress 2022, το ετήσιο συνέδριο της International Astronautical Federation (IAF), που πραγματοποιείται μεταξύ 18-22 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. Ο Πρόεδρος, Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της IAF, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, δίνοντας εισήγηση για την εκλογή του ΕΛ.ΚΕ.Δ. ως νέου μέλους της IAF.