Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Living Planet Fellowship 2022 της ESA

Ο κύριος στόχος του Living Planet Fellowship της ESA είναι η στήριξη νέων επιστημόνων, μετα-διδακτορικού επιπέδου, σχετικά με Earth Observation, Earth System Science ή Climate Research.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποτροφία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eo4society.esa.int/2022/04/06/living-planet-fellowship-call-for-proposals-2022/

Πληροφορίες σχετικά με παρελθούσες και τρέχουσες υποτροφίες: https://eo4society.esa.int/communities/scientists/living-planet-fellowship/

Προθεσμία αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2022.