Προκήρυξη για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 

Στο πλαίσιο της στελέχωσής του, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα “Θέσεις Εργασίας”.