Πρακτική άσκηση στην ESA για το 2023

Οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για το 2023 έχουν ανακοινωθεί. Θα παραμείνουν ανοιχτές για έναν μήνα. Οι θέσεις αφορούν μηχανική, επιστήμες, πληροφορική, φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς και υπηρεσίες επιχειρήσεων και διοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Ignite_your_potential!_Apply_now_to_the_ESA_Student_Internship_Programme