Ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΚΕ.Δ. στη στρογγυλή τράπεζα των ηγετών των Διαστημικών Υπηρεσιών

Την Κυριακή, 17 Ιουλίου, ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΚΕ.Δ., Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, συμμετείχε στο πάνελ των ηγετών των Διαστημικών Υπηρεσιών που παραδοσιακά λαμβάνει χώρα στα συνέδρια της COSPAR.