Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ στο IUGG 2023

Την Τρίτη 18 Ιουλίου, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ, Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, έδωσε μία από τις οκτώ προσκεκλημένες ομιλίες επισκόπησης (Reporter Reviews) της International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) στο διεθνές συνέδριο 28th IUGG General Assembly στο Βερολίνο, με αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα για το Δακτυλιοειδές Ρεύμα.