Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ στο Greek Space Tech Forum 2024

Την Πέμπτη, 21 Μαρτίου, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ, Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, συμμετείχε στο Greek Space Tech Forum 2024, το οποίο διοργανώθηκε από την ethosEVENTS σε συνεργασία με την ΕΒΙΔΙΤΕ και το si-Cluster. Ο κ. Δαγκλής ήταν μέλος του panel “Σημασία και οφέλη των διεθνών συμμαχιών στο Διάστημα”, το οποίο συντονίστηκε από τον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Δελεβέγκο.