Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ στο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

Την Τρίτη 27 Ιουνίου, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ, Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, έδωσε ομιλία με τίτλο “Προβλέποντας τη δυναμική των σχετικιστικών ηλεκτρονίων της εξώτερης ζώνης Van Allen” στο 16ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα