Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ στη Ναυτεμπορική TV

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ, Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, έδωσε τη Δευτέρα 27/11 συνέντευξη στη Ναυτεμπορική TV σχετικά με τους σκοπούς και το έργο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος.