Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ στην Ένωση Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ, Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, έδωσε, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, ομιλία για τις δραστηριότητες και το όραμα του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος στην Ένωση Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων ξένων Πρεσβειών. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τρίτη, 11 Ιουνίου, στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα.