Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ στην έκθεση LIFE IN SPACE 

Την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου, στις 19:00, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ, Καθ. Ιωάννης Δαγκλής, θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο “Διάστημα – το έσχατο όριο: γνώσεις από την εξερεύνησή του και πρακτικά οφέλη για την ανθρωπότητα”, στο πλαίσιο της Έκθεσης LIFE IN SPACE.  Η έκθεση στεγάζεται στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, έως τις 15 Ιανουαρίου 2024. Για την είσοδο σε αυτή απαιτείται εισιτήριο, και για την παρακολούθηση των θεματικών ομιλιών απαιτείται κράτηση θέσεων.