Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΕΔ στο COPUOS των Ηνωμένων Εθνών

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, Δρ Νίκος Σέργης, εκφώνησε Εθνική Δήλωση στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελληνικής αντιπροσωπείας στις εργασίες της Επιστημονικής και Τεχνικής Υποεπιτροπής της Επιτροπής για την Ειρηνική Χρήση του Εξώτερου Διαστήματος (COPUOS) των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες πραγματοποιούνται στη Βιέννη της Αυστρίας, μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 9 Φεβρουαρίου 2024. Η COPUOS έχει ως κύρια αρμοδιότητα να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία σε χρήσεις διαστημικών υπηρεσιών και προϊόντων για ειρηνικούς σκοπούς, καθώς και να εξετάζει νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την εξερεύνηση του διαστήματος.