Ορισμός του Καθ. Κ. Καράντζαλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του ΕΛΚΕΔ συγχαίρουν το μέλος του ΔΣ του ΕΛΚΕΔ, Καθηγητή Κωνσταντίνο Καράντζαλο, για τον ορισμό του ως Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.