Ομιλία για το Πανεπιστήμιο της Άιοβα

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΚΕ.Δ., Καθ. Ι. Δαγκλής, έδωσε διαδικτυακή διάλεξη με θέμα “Radiation belt variability connection to interplanetary and magnetospheric drivers at various time-scales” στη σειρά σεμιναρίων Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Άιοβα.