Οικονομικά Στοιχεία

Ακολουθούν οι Eτήσιες Eκθέσεις του ΕΛΚΕΔ.

Οικονομικό Έτος 2022