Οικονομικά Στοιχεία

Ακολουθούν οι Eτήσιες Eκθέσεις του ΕΛ.ΚΕ.Δ.