Η ESA αναζητεί ερευνητές ιατρούς

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) αναζητεί ερευνητές ιατρούς για να περάσουν έναν χρόνο σε παγωμένο έδαφος διεξάγοντας έρευνα σχετικά με την προσαρμογή των ανθρώπων σε ακραία περιβάλλοντα, ως ένα βήμα προς τις διαστημικές πτήσεις. Μάθετε περισσότερα: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Concordia/WANTED_Research_doctor_in_Antarctica