Ημέρα Σταδιοδρομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες Made in Greece

Ο Καθηγητής Αντώνιος Πασχάλης, Διευθυντής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες» (STAR) και ο Καθηγητής Βάιος Λάππας, Πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, οργανώνουν για τους φοιτητές τους την Ημέρα Σταδιοδρομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες Made in Greece. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023, ώρα 9.00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου,  Λ. Συγγρού 387, Αθήνα.