Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Social Media

Φορολογικά στοιχεία για έκδοση τιμολογίων

Επωνυμία: Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ)Hellenic Space Center
[ΝΠΙΔ, Κυβερνητικές υπηρεσίες σχετικές με τη Βασική Έρευνα]Α.Φ.Μ.: 996806788, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα: Λεωφόρος Κηφισίας 178, Χαλάνδρι, Τ.Κ: 15231, Ελλάδα, 10ος Όροφος
IBAN ΕΤΕ: GR9801101040000010400489331
Τηλέφωνο: 214 4066 040