Επίσκεψη Υφυπουργού Θ. Λιβάνιου στο ΕΛ.ΚΕ.Δ.

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 επισκέφθηκε το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ο Υφυπουργός Ειδικών Ψηφιακών Έργων και Κτηματολογίου κ. Θ. Λιβάνιος με ομάδα συνεργατών του. Ο κ. Λιβάνιος συναντήθηκε με μέλη της Διοίκησης του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία του Κέντρου και ειδικότερα για την πρόταση του ΕΛ.ΚΕ.Δ. για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μικρού σμήνους νανοδορυφόρων και τη λειτουργία συναφών υποδομών εδάφους, με τελικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών δορυφορικής παρατήρησης της Γης προς το Ελληνικό Δημόσιο.