Επίσκεψη του Υπουργού Δ. Παπαστεργίου στο ΕΛΚΕΔ 

Την Πέμπτη, 30 Μαΐου, επισκέφθηκε το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Κωνσταντίνο Καράντζαλο. 

Ο Υπουργός, τον οποίο υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος,  μέλη του ΔΣ και της Διοίκησης και το Επιστημονικό Προσωπικό του ΕΛΚΕΔ, ξεναγήθηκε στο Κέντρο Ελέγχου Δορυφορικών Λήψεων του ΕΛΚΕΔ, όπου έγινε επίδειξη της λειτουργίας του και των παρεχόμενων υπηρεσιών δορυφορικής παρατήρησης της Γης.  

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός ενημερώθηκε διεξοδικά από τη Διοίκηση του Κέντρου για θέματα σχετικά με τα έργα και τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό του ΕΛΚΕΔ, τη συνδρομή του στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και τη διαμόρφωση της Εθνικής Διαστημικής Στρατηγικής. O Υπουργός ευχαρίστησε το προσωπικό του ΕΛΚΕΔ για την ξενάγηση και την ενημέρωση και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα του Κέντρου.