Επίσκεψη του ΕΛΚΕΔ στην ELFON LTD 

Την Τρίτη 30 Μαΐου, κλιμάκιο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Δαγκλή και Ειδικούς Επιστήμονες, επισκέφτηκε την εταιρεία ELFON LTD όπου ξεναγήθηκε στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της από τον Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της εταιρείας κ. Νικόλα Γιαννουλάκη.