Επίσκεψη της Πρέσβεως της Αργεντινής

Την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021, επισκέφθηκε το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος η Πρέσβης της Αργεντινής στην Ελλάδα, κ. Maria Lucia Dougherty de Sanchez. Η Πρέσβης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΛ.ΚΕ.Δ., Καθ. Ιωάννη Δαγκλή, και τον Δ/ντα Σύμβουλο, Δρ. Νίκο Σέργη, κατά την οποία συζητήθηκε εκτενώς η δυνατότητα συνεργασίας του ΕΛ.ΚΕ.Δ. με τις κρατικές υπηρεσίες της Αργεντινής αρμόδιες για θέματα Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας (π.χ. CONAE, CONICET), στο πλαίσιο υπάρχουσας συμφωνίας μεταξύ των δυο χωρών για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.