Διαδικτυακή συνάντηση ΕΛ.ΚΕ.Δ.-DLR

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είχαν διαδικτυακή συνάντηση με τον Δρ. Walther Pelzer, επικεφαλής της Γερμανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, και τον Christian Müller αρμόδιο για θέματα ESA/EU στο Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής. Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.